วิธี โพส checkin ด้วย Facebook Graph api checkins


สวัสดีครับผม วันนี้ผมแสดงตัวอย่างการเขียน Facebook application กันนะครับ ซึ่งวันนี้จะเขียนในเรื่องของ การ Checkin กันนะครับ ซึ่งผลจะออกมาเหมือนภาพ นี้!!

โอเคนะครับ คงจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราจะทำอ่ะไรกัน คราวนี้มาเตรียมความพร้อมกัน (ด้วยบทความนี้ผมจะติต่างว่าทุกคนมีความรู้เบสิกมาบ้างแล้วนะครับในเรื่องของ facebook Graph api )

สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือ permissions  นะครับ  เราจะต้องขอ permissions user_checkins และ publish_stream นะครับ สำคัญมาก

ตาราง API นะครับ    เราจะใช้วิธี http Post นะครับ PROFILE_ID/checkins โดย Parameter ที่สำคัญที่จะเป็นต้องส่งไปคือ place และ coordinates

เรามาดูพารามิตเตอร์กันครับ ว่าเราจะส่งอ่ะไรไปบ้าง

******************************************************************************************************

Parameter Description Type Required
place Place ID string containing the ID of the Place Page, for example 110506962309835 for Facebook HQ yes
coordinates The user’s location string containing latitude and longitude: {"latitude":"...", "longitude": "..."} yes
tags List of tagged friends Comma separated list of USER_IDs no
message description string no
link link string no
picture picture string no

*******************************************************************************************************

มาดูตัวอย่าง Source code กันครับ

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<?
//Author: Mr. Nitas suwannarat
//Author URI: https://www.thaismartgadget.com 

require 'src/facebook.php';	
$facebook = new Facebook(array(
	'appId' => 'APP_ID',
	'secret' => 'secret_Id',
));

$paramsdd = array(
	'scope' => 'publish_stream,user_checkins,friends_checkins,publish_checkins',
	'redirect_uri' => "UrL ที่จะทำการ รีเทนกลับมาหลังทำการ authentication "
);

$user = $facebook->getUser();

if ($user) {	
	 // api ส่งค่า เพื่อ checkin 
	$facebook->api('/me/checkins', 'POST',
     array(
			'place' => 'Place ID คือสถานที่ที่เราจะทำการ checkin',
			'coordinates' => '{"latitude":".....data........", "longitude": "......data......."}',
      'access_token' => $facebook->getAccessToken()					 
    ));
}else{
	$loginUrl = $facebook->getLoginUrl($paramsdd);
	echo("<script> top.location.href='" . $loginUrl . "'</script>"); 		
}	
?>

จากตัวอย่างผมหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาอ่านจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับ ดีกว่าที่ไปอ่าน doc แล้ว งงตาลาย ยังไงเจอกันที่บทความต่อไปครับผม ^____^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *