Flappy Bird ใครว่ายาก! ต้องยอม flappy math saga


ช่วงนี้ หลายคนคงจะได้ยินข่าวของ games Flappy Bird กันหนาหูไมว่าจะเป็นเรื่องของ เกมส์ที่เล่นแล้วติด เรื่องรายได้ค่าคลิกโฆษณา  หรือแม้กระทั้ง เรื่องของการนำเอา games ลงจาก Store ของนักพัฒนาชาวเวียดนามคนนี้  (อินดี้จริงๆ) แต่วันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำ Flappy Bird แต่อย่างใดนะครับแต่ผมจะมาแนะนำ  เกมส์ที่ทำเลียนแบบเกมส์ Flappy Bird ที่มีชื่อว่า  Flappy math saga

Gams Flappy math saga ได้มีการเผยแพร่จาก github โดยยูสเซอร์ที่ใช้ชื่อว่า nebez  ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเขาเป็นผู้พัฒนาหรือไม่ และนำมาจากที่ใด แต่ลักษณะเกมส์จะคล้ายๆกับ Flappy Bird  แต่มีความยากตรงที่ ท่อที่เราจะบินลอดผ่านนั้นจะมีทางลอดอยู่ 2 ท่อ ซึ่งแต่ละท่อจะมีผลลัพท์ของตัวเลข เราจะต้องลอดผ่านในช่องที่มีคำตอบที่ถูก จึงสามารถผ่านไปได้ ใครอยากลองเล่น สามารถเล่นผ่าน Browser ได้เลยครับ คลิกที่นี่ http://www.lobe.io/flappy-math-saga/
2-17-2014 1-13-11 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *