วิธี Capture Screen สำหรับ Nokia Lumia Windows Phone


สำหรับ การ Capture Screen ของ Nokia Lumia ที่เป็น Windows Phone แล้วสามารถทำได้ง่ายๆครับ ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติม โดยมีวิธีดังนี

  1. เปิดหน้าที่เราต้องการ Capture Screen
  2. กดปุ่ม ปิด/เปิดเครื่อง และปุ่ม Windows Key พร้อมกัน
  3. ภาพที่ Capture จะบันทึกอยู่ที่ Photos -> Screenshots

iJVSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *