line Sticker แจกฟรี วันนี้นำเสนอ SCB EASY Net


ใครสาวก chat line อย่าลืม download   line Sticker  ของ SCB EASY Net   นะครับ  เข้าไปที่ Sticker Shop จะเห็นเจ้าลิงน้อง (ตัวม่วงเชียว)  ในอริยาบทต่างๆ ที่สำคัญ ไม่ต้อง Add Friend ให้กวนใจด้วย เดี๋ยวนี้เขา ทำการตลาดด้วยวิธีนี้เยอะมาก ต่อไปจะเห็นตัวอะไรอีกน้า ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *