tab story เรื่องใหม่ของ samsung Seoul In Love Galaxy Tab7.7


ความรักของต่อและน้ำ เริ่มต้นที่โซลเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทั้งคู่วางแผนจะกลับไปฉลองที่นั้นอีกครั้ง และทริปนี้มีสิ่งที่น้ำไม่เคยรู้มาก่อนที่ต่ออยากจะสารภาพต่อเธอ

ก่อนเดินทาง ต่อได้รับมอบหมายให้เดินทางไปทำงานสำคัญที่ฮ่องกงงานครั้งนี้หมายถึงความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในชีวิต … หรือว่าความรักและงานคือ 2 สิ่งที่เป็นเส้นขนาน ไม่สามารถอยู่ร่วมทางกันไม่ได้จริงๆ

ต่อควรจะเลือกเส้นทางใด? … ความรักของทั้งคู่จะลงเอยแบบไหน? เมืองที่แสนโรแมนติกอย่างโซล จะสร้างปาฏิหารย์ให้ความรักของทั้งคู่ได้หรือไม่ ทุกคำตอบที่ต้องติดตามจาก  Seoul In Love

ตอนที่ 4 ตอนสุดท้าย ###

ตอนที่ 3 ###

ตอนที่ 2 ###

ตอนที่ 1 ###

ตัวอย่าง

ขอขอบคุณภาพเนื้อหาและวีดีโอจาก www.samsungmobilethailand.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *