.7z ใช้อะไรเปิด

.7z เป็น File ที่ถูกบีบอัดของโปรแกรม 7-Zip และสามารถเปิดด้วยโปรแกรม 7-zip เท่านั้น  ซึ่งโปรแกรม 7-Zip เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้บีบอัดข้อมูล เช่นเดียวกับโปรแกรม winzip และ winrar  ซึ่งจุดเด่นของเจ้าโปรแกรม 7-Zip นั้นอยู่ที่สามารถบีบอัพไพล์ได้หลากหลาย และการแตกไพล์ก็เช่นเดียวกัน สามารถแตกไพล์หลักๆเช่น .zip .rar ได้อย่างง่ายดายและมีคุณภาพ  และสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดคือ มันฟรีครับ 

Continue reading