Nokia หั่นราคา Lumia 920 จาก 21,500 เป็น 18,900 บาท

เรื่องของการปรับราคา เป็นเรื่องปรกติของ อุปกรณ์ it ต่างๆอยู่แล้วนะครับ ไม่กีวันที่ผ่านมา nokia ก็ประกาศ ลดราคา Lumia  Lumia 920 จาก  21,500 เป็น 18,900 บาท  โดยส่วนต่างแล้วประมาณ  2,600 บาท ก็คือว่าลดเยอะเลยพอควร แต่โดยธรรมชาติครับ เรามาดูกันต่อไปว่า การลดราคาครั้งนี้เป็นการปูทางเพื่อจะมี Product ชิ้นใหม่มาอีกหรือเปล่า ขอบคุณภาพ ข่าวจาก Nokia Lumia Club

Continue reading