Facebook เปลี่ยนรูปแบบแสดงผลรูปภาพแบบใหม่

หลังจาก Facebook ได้ทดสอบการแสดงผลของรูปภาพแบบใหม่ (กับ User บางส่วน รวมถึงผมด้วย (อยากอวดอ่ะ ^ ^)) วันนี้ ทาง Facebook ได้เปิดให้ใช้งานกับ User ทุกคนแล้ว  ลองกันได้เลย จร้าาา  

Continue reading