30 Hot keys ที่ใช้งานบน windows 8


6e8b89f7-56a6-4697-a338-a73dd4341968_22

สำหรับการใช้งาน windows 8 ให้สะดวกรวดเร็วคงไม่พ้นการใช้งาน Hot keys นะครับ ผมจึงพยายามหา มาให้เผื่อจะมีโปรโยชน์ในการใช้งานไม่มากก็น้อยครับ ซึ่งที่ผมนำมาจะเป้น 30 Hot keys ที่ใช้งานร่วมกับปุ่ม win นะครับ ส่วนที่ใช้งานร่วมกับ Ctrl หลายท่านอาจจะทราบกันบ้างแล้ว

 1. Win : switch between the Start screen and the last-running Windows 8 app สลับโหมดหน้าจอระหว่าง Start Screen และ โปรแกรมที่ run ล่าสุด
 2. Win + C :  บาร์เมนูด้านขวามือ มีไว้สำหรับ setting option ต่างๆ  รวมถึง Search
 3. Win + D :  สลับโหมดสู่ desktop โหมด
 4. Win + E :  เปิด windows Explorer
 5. Win + F : opens the File Search pane  เปิดโหมด ค้นหา หรือ Search (อิงตาม app หรือ ทั้งหมด)
 6. Win + H :  เปิด Share ระบบจะเปิดโหมด Share (จะมี list แอพที่เราสามารถ share ออกไปได้ขึ้นมา)
 7. Win + I :  เปิด setting Menu
 8. Win + K : เปิด Devices Settings Pane ตัวเลือกอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อเอาไว้
 9. Win + L :  ล๊อกสกรีนโหมด
 10. Win + M : ย่อหน้าต่างของแอพต่างๆลงทั้งหมด (works in the full-screen IE, too)
 11. Win + Print Screen :  จับภาพหน้าจอและบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .png ให้โดยอัติโนมัติ (เมื่อกดคีย์นี้แล้วเข้าไปดูโฟลเดอร์ Pictures ใน Libraries ก็จะพบไฟล์รูปถูกสร้างไว้ให้โดยอัตโนมัติ)
 12. Win + Tab : ใช้สลับหน้าต่างการทำงานโปรแกรมต่างๆ ที่กำลังเปิดเอาไว้
 13. Win + P : เปิดหน้าจอการแสดงผลที่สองหรือการตั้งค่าในส่วนของ Projector
 14. Win + Q : เปิดหน้าต่างค้นหา Apps ทั้งหมดใน Windows 8
 15. Win + J : เลือกโฟกัสระหว่าง snapped Metro applications
 16. Win + R : เปิด Run Dialogue Box
 17. Win + U : เปิด Ease of Access Center
 18. Win + W : ค้นหา (Search) ใน System Settings
 19. Win + X : เปิดเมนู System Utility Settings ซึ่งจะปรากฎขึ้นมาบริเวณมุมล่างซ้ายของหน้าจอ
 20. Win + Z : เปิด Options หรือตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ของ Metro Apps
 21. Win + T : Preview หน้าต่างที่เปิดเอาไว้ใน Taskbar
 22. Win + + : ซูมเข้า และเปิด โหมดแว่นขยาย
 23. Win + – :  ซูมออก
 24. Win + Enter : เปิด Windows Narrator
 25. Win + PgDn : สลับหน้าจอแสดงผลโปรแกรมไปยังด้านขวามือ
 26. Win + PgUp : สลับหน้าจอแสดงผลโปรแกรมไปยังด้านซ้ายมือ
 27. Win + , : Aero peek at the desktop
 28. Win + B : กลับสู่หน้าจอ Desktop (ใช้เวลาที่เราเปิด Metro Apps อยู่แล้วจะกลับมาที่หน้าจอ Desktop ปกติ)
 29. Win + V : cycle through toasts (notifications)
 30. Win + Pause – เปิด System Properties Window

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *