วิธีใส่เครื่องหมายถูกผิด ใน Microsoft Excel


exceltrip

 

วันนี้ผมเอาเทคนิคง่ายๆในการใส่เครื่องหมายถูกและผิดลงใน Microsoft Excel ครับ โดยไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติม วิธีคือ

  1. ใส่ข้อมูลลงในตาราง โดยใส่ Shift+P = ถูก / Shift+O = ผิด
  2. ให้เปลี่ยน Font ในตารางนั้นเป็น   Wingdings 2 แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

เป็นเทคนิคง่ายๆ เพื่อนๆลองทำกันดูครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *